Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze VK AVZO Nové Dvory

 Zápis z výroční členské schůze vodáckého klubu AVZO Nové Dvory ze dne 6. 12. 2014

 

Program: 1) Zahájen-, uvítání přítomných

                2) Zpráva předsedy vodáckého klubu p. Jiřího Pecha

                3) Zpráva předsedy vodácké rady p. M. Čepka

                4) Finanční zpráva – Z.Bulíček, J.Pech

                5) Plán akcí na rok 2015

                6) Příspěvky členské a klubové na rok 2015

                7) Diskuze

                8) Usnesení,závěr

               

Vodácký klub pověřil řízením členské schůze p.M.Čepka který přivítal členy VK. Řídící seznámil přítomné členy s programem členské schůze a požádal je, zda-li mají připomínky nebo doplnění programu schůze.

            Předseda VK p. J. Pech požádal předsedu vodácké rady p. M. Čepka o zhodnocení sezóny 2014. Pan Čepek v úvodu své zprávy požádal přítomné, aby minutou ticha vzdali čest zemřelým vodákům S.Jelínkovi  a J. Novákovi. Předseda VR zhodnotil rok 2014 – 29 nahlášených akcí ( 25 akcí na vodě, 4 akce na suchu a zamykání /září/ a odemykání/duben/  řeky Doubravy ), poukázal na nedostatky, které jsou v zajištění a propagaci akcí pořádaných VK AVZO Nové Dvory.

Největším problémem VK je v současné době  nedostatek mládeže a dětí V naší členské základně – na ZŠ Nové Dvory není zatím zájem vytvořit vodácký kroužek. Kroužky z části fungují na ZŠ Žehušice ( p.Karela) a ZŠ Týnec n/L.(pan Čepek). V letošním roce se konal vodácký putovní tábor na řece Sázavě,v příštím roce (2015) se plánuje VPT na řece Berounce.

Dalším problémem je malá informovanost veřejnosti o práci VK – zlepšit využití klubové nástěnky.

Brigádní činnost proběhla převážně na bývalé střelnici, méně času se věnovalo klubovně a loděnici.

Dalším bodem programu bylo sestavení kalendáře akcí VK na rok 2015, přítomní členové nahlásili akce a jejich garanty. Možno doplnit ještě v měsících leden, únor 2015..

Příspěvky členů VK na rok 2015 dospělý výdělečně činný 350,- , dospělý (student 18 -26 let  dítě ( do 18 let), důchodci, rodičovská dovolená 150,- Kč.

Předposledním bodem programu byla diskuze, kde se nejvíce hovořilo o poplatcích za půjčení lodě pro nečleny VK.  1.den 150,-Kč, 2.den 140,-Kč, 3.den 130,-Kč, 4.den 120,-Kč,5.den 110-,Kč,6.den 100,-Kč, 7. a další dny á 100,-Kč . Půjčovné za přívěsný vozík na lodě je 100,- Kč/den. Na každé zapůjčení lodě musí být vydán doklad.Půjčené vodácké vesty neprat v pračce, jen ve vlažné vodě.

Usnesení:               1. členské příspěvky na rok 2015

                               2. půjčovné za lodě pro nečleny VK

                               3. VPT (vodácký putovní tábor) Berounka 2015

                               4. inventarizaci vod. materiálu provedou do konce ledna –p.Pech,p Čepek

                               5. zakoupení 15 – 20 nových pádel – výbor vodáckého klubu

                               6. nechat zhotovit nové razítko VK AVZO Nové Dvory- p.Čepek,výbor

 

Závěr: Schůzi VK ukončil předseda vodáckého klubu Jiří Pech v 20,31 hodin