Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z výroční schůze VK AVZO Nové Dvory za rok 2015

 Zápis z výroční schůze vodáckého klubu AVZO Nové Dvory ze dne 16. ledna 2016

 

Program: 1) Zahájení – 18,00 hodin

                2) Zpráva o činnosti vodáckého klubu za rok 2015

                3) Zpráva o hospodaření vodáckého klubu za rok 2015

                4) Návrh a volba pokladníka VK AVZO Nové Dvory

                5) Kalendář akcí na rok 2016 - návrhy a požadavky

                6) Diskuze

                7) Usnesení a závěr

 

Vodácký klub pověřil řízením členské schůze p.M.Čepka, který přivítal přítomné a požádal je, aby minutou ticha vzdali čest zemřelému pokladníkovi Z. Bulíčkovi. Přítomní byli požádáni, zda mají připomínky k programu schůze, ale nikdo se s žádnou nepřihlásil. Vystoupil pan Pikhart a oznámil přítomným, že končí jako člen výboru vodáckého klubu, později opakovaně  oznámil pan K.Broža, že ukončuje členství ve vodáckém klubu.

   Předseda VK p.Pech zhodnotil uplynulý rok 2015, akcí ubylo nedostatkem vody v řekách a nedostatečnou komunikaci mezi členy vodáckého klubu. Pozitivem byly práce na bývalé střelnici např. přípojka elektrické energie.

    Zprávu o hospodaření  za rok 2015 přednesl p.J.Pech

Čtvrtým bodem programu bylo ustanovení nového pokladníka VK , navrženi byli tři kandidáti (p.Kubera, p.Macháček, p.Růžička), p.Růžička se vzdal kandidatury z časových důvodů. Pan Kubera získal 13 hlasů, pan Macháček 2 hlasy, 4 členové se zdrželi hlasování.

   Kalendář akcí na rok 2016 – návrhy a požadavky musel z přítomných členů „tahat“ předseda klubu p.Pech ( tři akce jsou mají pevný termín – odemykání Doubravy 23.4., zamykání Doubravy 24.9., výroční členská schůze  VK 12.11.)

   Diskuze přinesla různé návrhy – nejvíce příspěvků na výbor měl p.Pikhart ( před hodinou ještě člen výboru) – zvýšení členského příspěvku jako v roce 2014, půjčovné  za loď,vesty,pádla 150,- Kč/den dospělý nečlen,  půjčovné loď,vesty,pádla 50,- Kč/den dítě nečlen,  samostatně vesta 20,.Kč nečlen,samostatně pádlo 20,- Kč  nečlen, přívěsný vozík na lodě 100,- Kč  na vodáckou akci/člen.

Do výboru VK AVZO zvolen p.Jiří Pospíšil ml.

Pan Čepek předá do 24.1. finanční obnos 5 120,-Kč (zbytek z 8000,- Kč , 1980,- Kč    pohřební věnec, 900,- Kč občerstvení na členské schůzi 16.1.2016), dále předá vybrané členské příspěvky na rok 2016 pokladníkovi p.M.Kuberovi  do 24.1. 

Pan Vaněk navrhl, aby správcem webových stránek VK AVZO se stala paní L.Frintová – (projedná předseda klubu p.Pech).

Pan Urban navrhl, aby členové zvolili nového předsedu VK místo p.Pecha, členové hlasováním ponechali ve funkci p.Pecha do příští členské schůze (12.11. 2016).

 

Usnesení : 1) Členská schůze schválila výši členského příspěvku na rok 2016.

                      výděl. čin. 500,- Kč, důchodci.studenti, žáci, dospělí na rodič. dovolené 150.-Kč

                  2) Členské příspěvky zaplatí členové  VK do 31.1.2016.

                  3) Inventarizace majetku VK AVZO Nové Dvory – termín 17.1.2016 zodpovídají

                       Pech, Vaněk, Urban.

                  4) Členskou schůzí zvoleni Jiří Pospíšil ml. – člen výboru VK, Michal Kubera-

                      pokladník VK.

                  5) Půjčovné za vodácký materiál pro nečleny VK.

 

Závěr: Schůzi VK ukončil předseda vodácké rady M.Čepek v 20,55 hodin.